РҒДИ-ге сәйкес, «ҚазҰМУ Хабаршысы» журналының дәйексөз индексі саны – 403

Похожие новости